Page 1 -
P. 1

paragraf

                                                test


                         Görsel Okuma
                                                    1       1.
                                         DUR
                    I             II             III

         Numaralanmış bölümlerden hangisi engelli bireyleri ifade etmekte kullanılmaktadır?
         A) I               B) II               C) III


       2. Hobi ve yarışma robotları; kişisel olarak ya-  3. Cirit oyunu; iki takımın dörtnala koşan atlar
         pılan robotlardır. Sadece eğlence ve her-      üzerinden birbirine değnek atarak topluca
         hangi bir görevi yerine getirme konusunda      oynadıkları bir oyundur.
         yarışmak için yapılan robotlar bu kategoride     Buna göre açıklaması verilen “cirit oyu-
         değerlendirilir.                   nu”nun görseli aşağıdakilerden hangisi

         Aşağıdaki görsellerden hangisi “hobi ve     olabilir?
         yarışma robotları” arasında yer almaz?        A)
         A)                                   B)
         B)                                    C)
         C)
                                1                  Paragraf-3
   1   2   3   4   5   6