Page 4 -
P. 4

İÇİNDEKİLER
                             1. Ünite

         4, 5 ve 6 Basamaklı Sayılar ................................................................................................  5
         10000 İçinde Biner ve Yüzer Ritmik Sayma ..................................................................  7
         Basamak ve Bölük Kavramı ................................................................................................ 9
         Basamak Değeri .....................................................................................................................  11
         Yuvarlama ..................................................................................................................................  15
         Doğal Sayıları Sıralama ...................................................................................................  17
         Sayı Örüntüleri .........................................................................................................................  19
         Toplama İşlemi .......................................................................................................................  21
         Çıkarma İşlemi ........................................................................................................................  25
         Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma ..........................................................................  29
         Zihinden Çıkarma İşlemi .....................................................................................................  31
            Ünite Değerlendirme Testi - 1 ...................................................................................  33
            Beceri Temelli Yeni Nesil Test - 1 ............................................................................  35


                             2. Ünite


         Toplama İşleminin Sonucunu Tahmin Etme ...............................................................  37
         Zihinden Toplama İşlemi ....................................................................................................  39
         Toplama İşlemi Gerektiren Problem Çözme .........................................................  41
         Çıkarma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme ................................................................  47
         Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler ..................................................  49
            Ünite Değerlendirme Testi - 2 ...................................................................................  53
            Beceri Temelli Yeni Nesil Test - 2 ............................................................................  55


                             3. Ünite

         Çarpma İşlemi .........................................................................................................................  57
         10, 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma İşlemi ........................................................  63
         5, 25 ve 50 ile Kısa Yoldan Çarpma ...............................................................................  65
         Zihinden Çarpma İşlemi ......................................................................................................  67
         Çarpma İşleminin Sonucunu Tahmin Etme .................................................................  69
         Çarpma İşlemi Gerektiren Problemler ............................................................................  71
         Bölme İşlemi .............................................................................................................................  75
         Zihinden Bölme İşlemi .........................................................................................................  81
         Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme ....................................................................  83
         Bölme ve Çarpma İşlemleri Arasındaki İlişki ................................................................  85
         Bölme İşlemi Gerektiren Problem Çözme .....................................................................  87
         İfadelerin Eşitlik Durumu .....................................................................................................  89
            Ünite Değerlendirme Testi - 3 ...................................................................................  91
            Beceri Temelli Yeni Nesil Test - 3 ............................................................................  93
  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9