Page 7 -
P. 7

10000 İÇİNDE BİNER VE YÜZER RİTMİK SAYMA     İZLE    KRAL BİLGİ        M.4.1.1.2. 10.000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.                1000-2000-3000-4000-         100-200-300-400-500-
                5000-6000-7000-8000-         600-700-800-900-1000-
                9000-10000              1100-1200-1300-1400                  Biner ileriye ritmik say-     Yüzer ileriye ritmik say-
                 mada başlangıç sayısın-      mada başlangıç sayısın-
                 dan başlayarak sayıları bi-    dan başlayarak sayıları yü-
                 ner arttırırız. Geriye ritmik   zer arttırırız. Geriye ritmik
                 saymada ise sayıları biner     saymada ise sayıları yüzer
                 azaltırız.             azaltırız.          Ahmet, merdivenden aşağı inerken biner ritmik sayıyor. Ahmet'in basamaklarda söyledi-
       1   ği doğal sayıları yazın. Sonra her basamaktaki doğal sayıdan başlayarak aşağıya doğru
          yüzer sayarak yazın.
                                                    1000

                                               2000
                                               ................. 1100
                                          3000
                                               2100
                                          ................. ................. 1200
                                     4000
                                               2200
                                          3100
                                     ................. ................. ................. 1300
                                5000
                                               2300
                                          3200
                                     4100
                                ................. ................. ................. ................. 1400
                                          3300
                                               2400
                                5100
                                     4200
                            6000
                           ................. ................. ................. ................. ................. 1500
                      7000   ................. ................. ................. ................. ................. 1600
                                     4300
                                          3400
                                5200
                                               2500
                            6100
                      .................
                                 5300
                 ................. 71008000 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 1700
                                     4400
                                          3500
                                               2600
                            6200
                                5400
                                               2700
                                          3600
             9000
                                     4500
                            6300
            ................. ................. 72008100 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 1800
                            6400
             9100
                                               2800
                                          3700
                                     4600
                                5500
        10 000  ................. ................. 73008200 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 1900
        .................
                  8300
             9200
        10 100  ................. ................. 7400 ................. ................. ................. ................. ................. 2000
                                               2900
                            6500
                                          3800
                                     4700
                                5600
                      .................
        .................
                                               3000
                                5700
                                     4800
        10 200  ................. ................. 75008400 ................. ................. ................. ................. ................. ................. 2100
                                          3900
             9300
                            6600
        .................
                               7                 1. Kitap
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12