Page 9 -
P. 9

BASAMAK VE BÖLÜK KAVRAMI


                        M. 4. 1. 1. 3. 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıların bölüklerini ve basamaklarını, basamaklarındaki rakamların
     İZLE    KRAL BİLGİ        basamak değerlerini belirler ve çözümler.         Doğal sayılarda rakamların yazıl-             Doğal sayıları kolay yazmak ve
       dığı kısma basamak denir.                 okumak için sağdan sola üçerli grup-
                                    lara ayırırız. Bu gruplara bölük denir.
        628  607     Basamak Adları

                Birler Basamağı                    628   607
                Onlar Basamağı                    Binler  Birler
                Yüzler Basamağı                   Bölüğü Bölüğü
                Binler Basamağı
                On Binler Basamağı
                Yüz Binler Basamağı
       1  Aşağıda verilen sayıların bölük ve basamaklarını yazın.
            Birler
       Binler
       ........................                Binler Birler
       Bölüğü Bölüğü                    ........................
                    Basamak          Bölüğü Bölüğü
         5   278        Adları
                                   34   248      Basamak Adları
                  Birler basamağı
                                            Birler basamağı
                 ............................................................ ...........................................................
                                            Onlar basamağı
                  Onlar basamağı
                 ............................................................ ...........................................................
                                            Yüzler basamağı
                  Yüzler basamağı                 ...........................................................
                 ............................................................
                                            Binler basamağı
                                          ...........................................................
                  Binler basamağı
                 ............................................................
                                            On binler basamağı
                                          ...........................................................
                               9                 1. Kitap
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14