Page 1 -
P. 1

SINIF      HAFTALIK             ............. / ............. / ............. Adı-Soyadı : ..........................................................................
        3 4                     1. ve 2. Hafta    Sınıfı  : .........................................................................
             ÖDEV FÖYLERİ
                                         Veli İmza : .........................................................................

                           Okuma Anlama
     ÖDEV
      1                    ANNEMİN YÜZÜ
            Anneme sevgiyle bakıyordum.
            Çok yorucu bir gün geçirmiştik. Erkenden kalkmış, evin önünde yığılı duran otuz kü-
        feye yakın üzümü sıkmış, pekmez kaynatmıştık. Annem hepimizin iki katı iş görmüş, iki katı
        yorulmuştu. Yine de boş durmuyordu.
            Tam bir halk kadınıydı annem. Güçlü, sağlam yapısı; iri kemikli, hünerli elleriyle eli
        öpülesi analardan biriydi. Bolluk günümüzde de darlık günümüzde de evin hiçbir işi yoktu
        ki bir ucundan o tutmuş olmasın. Çamaşırımıza, yatak yorganımıza, yemeğimize el sürdür-
        mezdi kimseye. Evimizde hepimizden erken kalkan, hepimizden geç yatan oydu. Bir gün
        olsun güneş doğduktan sonra yatakta kalmamıştı. Gece bir yandan bir yana dönecek olsak,
        mırıldansak, uyanıp kulak veren, açılırsak üstümüzü örten oydu. Boş bir saksı görememiştim
        evimizde. Bahçeye girip çıkarken bir tutam fesleğen, bir karanfil aşılayıverirdi. Her yıl yazdan
        pekmezini, salçasını, kuskusunu, tarhanasını, bulgurunu hazırlardı. Turşularını kurar, reçel-
        lerini kaynatırdı.
            Ucu hafif yukarı kalkık burnuna, çıkık elmacık kemiklerine bayılıyordum. Işıklı alnına,
        pırıl pırıl yanan gözlerine, dudaklarının iki ucunda hiç eksilmeyen güldü gülecek çizgilere
        bakıyordum. Kısa bir an gözlerimi kapıyor, kafamda olduğu gibi görmeye çalışıyordum yü-
        zünü... Sonra açıyor, bir yanlışım var mı gibi bir daha bakıyordum. Öylesine güzel aydınlık
        ki... ‹ki gün sonra ‹zmir’e yatılı okula gidecektim. İstiyorum ki o güzel yüz, o cesur yüz, bütün
        çizgileri, bütün ışığıyla hatırımda kalsın. Göz kapaklarımda alıp götüreyim. O fırtınalı gece,
        lambanın ışığı altında nasıl görünüyorsan o yüzü öyle göz kapaklarımın içinde göreyim...
                                 Necati CUMALI
                          Türk Edebiyatında Öykü Antolojisi (Kısaltılmıştır.)

     ÖDEV
      2    1. Annesi evin önünde ne yapıyormuş?

           Evin önünde otuz küfeye yakın üzümü sıkıp pekmez yapıyormuş.
          .........................................................................................................................................................................................................................
          2. Yazar›n annesi çocuklar› için neler yap›yor?
           Yazarın annesi çocukları için çamaşır, yemek, yatak, yorgan dahil her şeyi yapıyormuş.
          .....................................................................................................................................................................................................................
          3. ”Göz kapaklar›n›n içinde görmek” sözüyle ne anlat›lmak isteniyor?

           Bu söz ile annesini olduğu gibi hatırlayabilmeyi istediğini anlatmak istiyor.
          .........................................................................................................................................................................................................................
          4. Anneler neden çocuklar›n› severler?
           Anne sevgisi olmadan çocuklar sağlıklı büyüyemez.
          .........................................................................................................................................................................................................................
          5. Çocuklar annelerini neden severler?
           Annelerimiz bizim için her türlü fedakârlığı yapan eli öpülesi insanlardır.
          .........................................................................................................................................................................................................................


                               1                   TÜRKÇE
   1   2   3   4   5   6