Page 10 -
P. 10

Sayı Örüntüleri - Doğal Sayılarla Toplama İşlemi


     ÖDEV    Kuralı verilen sayı örüntülerini dörder adım ilerletin.
      5
         1. Kural : x2 +2 x2 +2        5. Kural : x3 x3 x3
           Örüntü : 3,  6,  8,  16,  18    Örüntü : 5, 15,45,135,535

         2. Kural : +2 +3 +4 ...       6. Kural : Kendisiyle çarpılarak devam eden
           Örüntü : 5, 7,10,14,19        Örüntü : 2,  4,16,256


         3. Kural : Her adımda 5 artan    7. Kural : Bir öncekiyle toplanarak devam eden
           Örüntü : 9, 14,19,24,29        Örüntü : 1, 2, 3, 5, 8,13,21,34

         4. Kural : x3 – 3 x3 – 3      8. Kural : +5 – 2 +5 –2
           Örüntü : 5, 15,12,36,33        Örüntü : 8, 13,11,16,14     ÖDEV    Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını hesaplayın.
      6


            2116      2800      6574      9407      7746      9762
           +  774    + 8183     +  115     +  198    +  175    + 3263
            2890     10983      6689      9605      7921     13025

                7326      5740     5299      3549      361 0
               +  637    + 9243    + 9481     + 6074     + 648
                7963     14983     14780      9623      4258

            3645      5135      6419      5933     7173      4105
           +  724    +  717    + 4554    + 1823    + 9432    +  758
            4369      5852     10973      7756     16605      4863
     ÖDEV    Aşağıdaki toplama işlemlerinin sonuçlarını hesaplayın.
      7
                     1560                     1125
           571 + 989 = ................................................. 601 + 524 = .................................................

                     1196                     1700
           632 + 564 = ................................................. 785 + 915 = .................................................

                     2430                     1880
           1917 + 513 = ................................................. 1225 + 655 = .................................................


                     1550
                                           2500
           571 + 979 = ................................................. 1756 + 744 = .................................................
                     2510                     7078
           1826 + 684 = ................................................. 6545 + 533 = .................................................

                     4044                     9960
          1699 + 2345 = ................................................. 9136 + 824 = .................................................


       MATEMATİK                    2
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15