Page 11 -
P. 11

Dünya’nın Dönme ve Dolanma Hareketleri


     ÖDEV
      8    Cümlelerde anlatılanların Dünya'nın hangi hareketi sonucunda oluştuğunu tabloya
           işaretleyin.

                                       DÖNME    DOLANMA

           Günlük sıcaklık farkları oluşur.             ✓

           Güneş ışınlarının günlük geliş açıları değişir.             ✓

           Yerel saat farkları meydana gelir.            ✓

           Doğu ve batı yönleri belirlenir.             ✓

           Güneş’in doğuş ve batış saatleri ile yerleri değişir.          ✓
           Mevsimlerin değişmesine neden olur.                   ✓

           Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.                ✓

           Gece ve gündüz birbirini takip eder.           ✓

     ÖDEV   Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucunda mevsimler oluşur. Aşağıdaki şekilde
      9    Dünya’nın bulunduğu konumlar arasında hangi mevsimlerin yaşandığını kutuların içine
          yazın. Altta verilen özelliklerin numaralarını ait oldukları mevsimin altındaki noktalı yere
          yazın.
                                   ilkbahar
                                                  kış
                             2, 6                    8, 9                  3, 4          yaz                1, 5, 7, 10


                    sonbahar

         1. Havalar soğumaya başlar.            6.  Ağaçlar çiçek açar.
         2. Gündüzler uzayıp geceler kısalmaya başlar.   7.  Ağaçlar yapraklarını döker.
         3. Geceler gündüzlerden uzundur.         8.  Meyveler ve sebzeler olgunlaşır.
         4. Güneş ışınları yeryüzüne çok düşük bir açıyla  9.  Gündüzler gecelerden daha uzundur.
           düşer.                     10. Geceler uzayıp gündüzler kısalmaya
         5. Hava sıcaklığının azalmasıyla birlikte yağ-     başlar.
           murlar görülür.


                               3                 FEN BİLİMLERİ
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16