Page 13 -
P. 13

SINIF      HAFTALIK             ............. / ............. / ............. Adı-Soyadı : ..........................................................................
        3 4                       5. Hafta     Sınıfı  : .........................................................................
             ÖDEV FÖYLERİ
                                         Veli İmza : .........................................................................

                  Kelime Bilgisi - Kelimelerin Doğru Yazımı
     ÖDEV    Aşağıda anlamı verilen kelimeleri görsellerden de yararlanarak bulup noktalı yer-
      1    lere yazın.
           anıt
          ............................... Önemli olayların ve kişilerin unutulmaması için yapılmış büyük sem-
                     bolik yapı
                     Bir devletin yönetimini belirleyen ve tüm yasaların kaynağı olan temel
           anayasa
          ............................... yasa
           tartı
          ............................... Ağırlıkları tartmakta kullanılan bir aygıt

           çadır
          ............................... Keçe, kıl, bez ve deri gibi maddelerden yapılmış, su geçirmez,
                     sökülüp taşınabilen barınak
                     İşlenmemiş maddelerin makine ve araçlarla işlenerek tüketime hazır
           fabrika
          ............................... hâle getirildiği yer, üretim evi
           hazine
          ............................... Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşyalar yığını


     ÖDEV    Aşağıdaki kutularda yazım yanlışı yapılmış kelimelerin doğru yazımlarını imla kıla-
      2     vuzundan bakarak altlarına yazın.
             ayile          itfaye         mevya          vicut
             aile
                                     meyve
                                                 vücut
                         itfaiye
           .............................. .............................. .............................. ..............................
             dörd          tirafik        pilastik         fotoraf
             dört
                                                fotoğraf
                                     plastik
                         trafik
           .............................. .............................. .............................. ..............................
             kasak         gömnek          anane         candarma
             kazak         gömlek         anneanne        jandarma
           .............................. .............................. .............................. ..............................
     ÖDEV    Yazımı yanlış olan kelimeleri işaretleyin. Yazımı yanlış olan kelimeleri birer cümle
      3    içinde kullanın.
            makine

            çukulata     çikolata    Çikolatalı puding yemeyi çok severim.
            atölye

            şofben
            sovan      soğan      Menemen soğanlı olur.

            karakter


                               1                   TÜRKÇE
   8   9   10   11   12   13   14   15   16