Page 16 -
P. 16

Farklılıklara Saygılıyım


     ÖDEV    Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların “D”, yanlış olanların “Y” yazılı kutusundaki
      8     harfi şifre kutusuna yazın. Şifreyi çözün.          D  Y

          S  S  Düşüncesine katılmadığımız kişilere saygı göstermemize gerek yoktur.


          A  E  İnsanları birbirinden ayıran farklılıklarına bireysel farklılık denir.


              Başkalarının düşüncelerini dinlemeden yalnızca kendi düşüncelerimizi söyleme-
          F  Y
              liyiz.

          Z  G  İnsanların olaylar karşısındaki duyguları değişse de düşünceleri değişmez.


          I  E  Duygu ve düşüncelerdeki farklılığın nedeni bireysel farklılıklardır.


              İletişim kurarken karşımızdaki kişinin davranışları, duygu ve düşüncelerimizi be-
          K  L
              lirler.


          I  A  Başkalarına saygı göstermek, kendimize saygı gösterilmesini sağlar.


          O  N  İnsanlar yaşadıkları olaylar karşısında farklı düşüncelere sahip olabilir.


          S  L  İnsanların hepsi aynı fiziksel ve duygusal özelliklere sahiptir.
             ŞİFRE:     S   A   Y   G   I  L   I     O   L
     ÖDEV    Aşağıdaki görselleri inceleyin. Soruları cevaplayın.
      9
                 Yapılan yanlış davranış nedir?   Bu durumda kendini nasıl hissederdin?


                 Arkadaşlarının fiziksel özellikleri-
                 ne gülmeleridir.                 Arkadaşının yaptığı resimle dalga
                 geçilmesidir.                 Engelli arkadaşlarını oyunlarına
                 dahil etmemeleridir.
       SOSYAL BİLGİLER                 4
   11   12   13   14   15   16