Page 2 -
P. 2

4, 5 ve 6 Basamaklı Doğal Sayılar
          Doğal Sayıların Bölükleri, Basamakları ve Doğal Sayıları Çözümleme


     ÖDEV    Aşağıdaki ifadeleri okuyun, istenen boyamaları yapın.
      3    Okunuşu “dört bin yirmi dokuz” olan sayısının bulunduğu yaprağı       234 800
           maviye,

           23 456 sayısından başlayarak onar sayıldığında 5. sırada söylenen      124 709
           sayının bulunduğu yaprağı sarıya,
           34 500 sayısından başlanarak biner saymada 4. sırada söylenen        23 496
           sayının bulunduğu yaprağı yeşile,

           234 200 sayısından başlanarak yüzer saymada 7. sırada söylenen        4 029
           sayının bulunduğu yaprağı mora,
           100 000+20 000+4 000+700+9 şeklinde çözümlenen sayının
           bulunduğu yaprağı pembeye,                         458 578
           Okunuşu “dört yüz elli sekiz bin beş yüz yetmiş sekiz“olan sayısının
           bulunduğu yaprağı turuncuya boyayın.                    37 500     ÖDEV   Aşağıdaki renkli tabloda verilen sayılar ile ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayın.
      4      3 590     43 500    654 923    152 315    49 220    904 328


         1. Mavi kutudaki sayının binler basamağındaki rakam                4

         2. Pembe kutudaki sayının birler bölüğü                      500

         3. Yeşil kutudaki sayının yüzler basamağının basamak değeri            500

         4. Mor kutudaki sayının binler bölüğü                       904
         5. Turuncu kutudaki sayının on binler basamağındaki rakamın sayı değeri     4

         6. Sarı kutudaki sayının yüz binler basamağının basamak değeri          100 000     ÖDEV    Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları bularak altlarına yazın.
      5
           1. 400.000 + 40 + 300 + 5000 + 1 +     4. 6 yüz binlik + 3 binlik + 2 yüzlük + 2
            80.000                    onluk + 1 birlik
                  485341                    603221


           2. 3 yüzlük + 4 on binlik + 2 birlik + 7  5. 500.000 + 20 + 300 + 5000 + 1 +
            yüz binlik + 0 binlik + 3 onluk       70.000
                  740332                    575321           3. 200 000 + 50 000 + 500 + 50       6. 100 000 + 200 + 1

                  250550                    100201       MATEMATİK                    2
   1   2   3   4   5   6   7