Page 3 -
P. 3

Yer Kabuğunun Yapısı: Kayaçlar-Fosiller

     ÖDEV     Aşağıdaki görselleri inceleyin. Kayaç olanları işaretleyin.
      6
                  ✓                      ✓

                              ✓           ✓           ✓     ÖDEV    Aşağıdaki madenlerin köşelerindeki numaraları kullanım alanlarının önüne yazarak eşleştirin.
      7
          1         2         3         4         5
             Demir       Cıva       Altın      Gümüş       Çinko          6         7         8         9         10
             Krom       Bakır      Alüminyum       Bor       Kurşun          (  ) Elektrik teli ve süs eşyası yapımında  (  ) Pil, lastik ve otomobil sanayiinde
                                 5
          7
          (  ) İnşaat, sanayi ve otomobil yapımında (  ) Kuyumculuk ve süs eşyası yapımında
                                 3
          1
          (  ) İlaç ve termometre yapımında      (  ) Cam ve füze yakıtı üretiminde
                                 9
          2
          (  ) Mermi, akü yapımında          (  ) Paslanmaz çelik üretiminde
          10
                                 6
          4
          (  ) Süs eşyası yapımında          (  ) İçecek kutuları ve iletken tel yapımında
                                 8
     ÖDEV     Aşağıdaki şekillerin içindeki ifadelerden doğru olanları boyayın.
      8
            Hayvanla-              Bütün
                                                Fosiller
           rın taşlaşmış          canlılar öldükten         canlı kalıntıları-
           kalıntılarına    Fosil bili- sonra fosilleşir.           dır.
            fosil denir.  miyle uğraşan
                ✓                                  ✓
                   bilim insanlarına           Fosil bilimine
             Fosil ka-   paleontolog            jeoloji denir.    Fosiller
           lıntıları içinde   denir. ✓    Fosilleşme           çoğunlukla ka-
          sadece bitki ka-         milyonlarca yılda          yaçların içinden
           lıntıları vardır.          oluşur.      Sadece      çıkar. ✓
                      Okyanus        ✓   büyük vücutlu
                   diplerinde fosil         canlıların fosili
                     oluşmaz.              oluşur.
                               3                 FEN BİLİMLERİ


          ..................................................................................................................................................
   1   2   3   4   5   6   7   8