Page 5 -
P. 5

SINIF      HAFTALIK             ............. / ............. / ............. Adı-Soyadı : ..........................................................................
        3 4                       3. Hafta      Sınıfı  : .........................................................................
             ÖDEV FÖYLERİ
                                         Veli İmza : .........................................................................


                     Harf Bilgisi - Alfabetik Sıralama
     ÖDEV
      1    Aşağıdaki tabloyu doldurun.

                                Sesli Harfler

                     Harfleri    Kalın Sesli  İnce Sesli   Sessiz Harfler
         Kamyon       k_my_n      a,o              k,m,y,n

         Bukalemun      b_k_l_m_n     u,a,u     e        b,k,l,m,n

         Traktör       tr_kt_r      a       ö        t,r,k,t,r

         İtfaiye       _tf_ _y_     a       i,e       t,f,y

         Kitaplık      k_t_pl_k     a,ı      i        k,t,p,l,k
     ÖDEV
      2    Tablodaki kelimeleri alfabetik olarak sıralayın.

                                 1      2      3      4
          bardak   bayrak   balık   balina  .............................. .............................. .............................. ..............................
                                           bardak
                                balık
                                      balina
                                                 bayrak
          Emine   Ekrem   Erdem    Erol  .............................. .............................. .............................. ..............................
                                           Erdem
                                                  Erol
                                Ekrem
                                      Emine
          kestane  kavun   karpuz   kabak  .............................. .............................. .............................. kestane
                                           kavun
                                      karpuz
                                kabak
                                                 ..............................
          teleskop  telefon televizyon  telgraf .............................. .............................. televizyon ..............................
                                                 telgraf
                               telefon
                                     teleskop
                                           ..............................
          zeytin  zaman   zürafa   zarf  .............................. .............................. .............................. ..............................
                                           zeytin
                                      zarf
                                                 zürafa
                               zaman
     ÖDEV    Aşağıdaki sözcüklerin yanlarına sözlükte bulunuş sıralarını örnekteki gibi yazın.
      3
           2  aydın      ................ bilek ................ kader ................ sağlam
                                             2
                                  1
                      1
                                             3
                      2
           3  ayva      ................ bilezik ................ kama ................ sağlık
                                  2
                                  3
                                             1
           1  ayar      ................ bilgin ................ kaynak ................ sağ
                      3
           3   deste      1   yardım      1   elek       3   imkân
          ................    ................    ................    ................
           2   demet      2   yaren      3   etek       2   imar
          ................    ................    ................    ................
           1   değnek      3   yargı      2   esnek      1   imal
          ................    ................    ................    ................

                               1                   TÜRKÇE
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10