Page 7 -
P. 7

Dünya’mızın Hareketleri


     ÖDEV
      7    Güneş’in bulunduğu yere göre Dünya’nın gündüz yaşanan kısmını maviye, gece ya-
           şanan bölümünü siyaha boyayın.     ÖDEV
      8     Aşağıdaki cümleleri, verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayın.

           yirmi         batıdan       yuvarlak        gece
           dört         doğuya
               mevsimler       eşit değildir      dönme         elips

          1. Dünya’mız kendi etrafındaki dönüşünü .................................. saatte tamamlar.
                                   yirmi dört
          2. Dünya’mız ......................................... doğru döner.
                    batıdan doğuya
                                       mevsimler
          3. Dünya’mızın Güneş etrafında dolanması sonucu ............................. oluşur.
                                 eşit değildir
          4. Gece ve gündüz süreleri her zaman ......................................... .
                             yuvarlak
          5. Galileo Galilei Dünya’nın ......................................... olduğunu söylemiştir.
          6. Dünya’mızın ......................................... ve dolanma hareketi vardır.
                       dönme
          7. Dünya’nın Güneş görmeyen kısmında ......................................... yaşanır.
                                     gece
                              elips
          8. Dünya, Güneş etrafında ......................................... yörüngede dolanır.

                               3                 FEN BİLİMLERİ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12