Page 8 -
P. 8

Ben Yapabilirim


     ÖDEV   Aşağıda kendi ilgi alanlarında uzmanlaşmış kişiler verilmiştir. Bu kişilerin uzmanlık
      9    alanlarını altlarına yazın.
             Futbol        Müzik         Sinema        Edebiyat             Edebiyat        Resim         Halter        Basketbol
     ÖDEV   Aşağıdaki diyagrama ilgi ve yeteneklerinizden beş tanesini yazın. En başarılı olduğunuz
      10    bir tanesini seçip o alanda başarılı olmuş birinin hayatını araştırın.


     ÖDEV   Aşa ğı da ki da ire le rin içi ne bi rey sel özel lik le ri ni zi yazın.
      11
               Kişisel Özelliklerim             Fiziksel Özelliklerim

       SOSYAL BİLGİLER                 4
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13