Page 1 -
P. 1

paragraf

                                                test


                      Başlık - İçerik İlişkisi
                                                    1                          1.
           KRAL BıILGi


        • Başlıklar, metnin konu-
          sundan hareketle seçilen
          ve metni en iyi anlatan
          sözlerdir.

        • Başlıklar kısa ve öz olur.
          Uzun başlıklar konuyu da-
          ğıtır. Çünkü başlık dikkat
          çekmek içindir.          Yaşasın! Yarın okul açılıyor. Üç gündür çarşı pazar dolaş-
                            maktan ayaklarımıza kara sular indi. Okul forması, defter
        • Başlık, metnin içindeki      kalem, çanta... Of, of! Ne çok ihtiyaç varmış! Yalnız ben
          sözcüklerden seçilmeli ya     değil, bütün öğrenciler çarşıdaydı. Alışveriş mağazaları tık-
          da metnin konusu ile ilgili    lım tıkıştı. Telaşlı anne babalar, mızmızlanan çocuklar...
          sözcüklerden oluşmalıdır.     Bir keşmekeş ki sormayın!

        • Her yazıda o konuyu özet-       Metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
          leyen, o konu hakkında       A) Alışveriş Mağazaları
          bilgi edinmemize yardımcı     B) Okul İhtiyaçları
          olan bir başlık vardır.
                            C) Öğrencilerin Okul Heyecanı
                            D) Telaşlı Anne Babalar
       2.  Kendine has bir tarzı olan bu sanat birçok çocuğun da sanata başlaması için oldukça uygun
         ve keyifli bir sanat dalıdır. Ebru yapımında ilk önce kullanılacak suyun hazırlanması gerekir. Su
         üzerindeki boyaları ebru yapımına uygun kâğıtlara aktarmak suretiyle elde edilen bu sanatta
         öncelikle bilinmesi gereken şey, suyun yoğunluğunu arttıran ve dolayısıyla boyaların dağılmadan
         su yüzeyinde durabilmesini sağlayan kitrenin kullanımıdır.
         Metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
         A) Ebru Sanatının İncelikleri

         B) Ebru Sanatı Suyu
         C) Ebrunun Tarihçesi
         D) En İyi Ebrunun Yapılışı
                                1                  Paragraf-4
   1   2   3   4   5   6