Page 3 - İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
P. 3

ÖN SÖZ
        Kıymetli okuyucular!
        Geçen yıl yayınlanan Yüzyıllık Hasret Kudüs 1917 kitabım
       için yaptığım geniş araştırmada, Osmanlı coğrafyasında istih-
       barat faaliyetleri konusunda çok geniş dokümana ulaşmıştım.
       Konu üzerinde yaptığım detaylı çalışma sonunda, bu alanda
       birbiriyle mücadele içinde olan istihbarat örgüt ve üyelerini
       üç ana bölümde incelemeye karar verdim.

        İlk olarak Osmanlı istihbaratı “Teşkilatı Mahsusa”nın faa-
       liyetleri ve mensupları hakkında mevcut olan kaynakları ve
       yazılan kitapları okuduğumda, çoğunlukla yalnız bir konunun
       detaylı olarak anlatıldığını gördüm. Ben bu çalışmalardan
       farklı olarak, Teşkilatı Mahsusa’nın kuruluşu, operasyonları
       ve önemli mensupları hakkında derli toplu özet bilgi vermeye
       çalıştım.
        Bu bölümde şahıslar anlatılırken o günün şartlarında doğru
       ve yanlışlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Tarihî şahsiyetleri
       kusursuz olarak göklere çıkarmak ne kadar yanlışsa, vatan
       haini gibi gösterip yerin dibine batırmak da o kadar hatalı-
       dır. Tarih, kişileri yargılayan bir mahkeme değildir. Büyük
   1   2   3   4   5   6   7   8