Page 4 - İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
P. 4

12
       OSMANLI COĞRAFYASINDA İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI


       jüri milletimizin vicdanıdır. Kararı milletimizin vermesi en
       doğru yoldur.
        İkinci olarak, Filistin işgali öncesi ve sonrasında kurulan

       Yahudi örgütlerini inceledim. Birinci Dünya Savaşı sırasında
       Osmanlı Devleti aleyhindeki askerî istihbarat ile İngilizlerin
       galibiyetinde çok önemli bir rolü olan “Nili” örgütünü ve
       gönüllü casuslarını öncelikle anlatmaya çalıştım. Ayrıca 1918
       İngiliz işgalinden İsrail’in kuruluşuna kadar geçen 30 yıllık
       sürede, Filistin’de aktif olarak faaliyet gösteren diğer Yahudi
       örgütleri ve üyelerine yer verdim.
        Üçüncü olarak da, yüzyıllardır süregelen İslam düşmanlığı

       sebebiyle Osmanlı coğrafyasında en fazla istihbarat çalışması
       yapan İngiliz casusları ve faaliyetlerini araştırdım. Bu konuda-
       ki genel bilginin sadece Lawrence ile sınırlı olduğunu gördüm.
       Hâlbuki Aubrey Herbert, Charles Noel, Irvine Shakespear
       gibi adı pek bilinmeyen İngiliz casusları Lawrence’ı gölgede
       bırakacak çalışmalar yapmışlardı.
        Geniş İslam coğrafyasında bilhassa 19. Yüzyılın sonlarına
       doğru başlayan istihbarat ve propaganda çalışmaları, Birinci
       Dünya Savaşı öncesinde en üst seviyeye ulaşmıştı. Diğer
       devletlerin de az sayıda istihbarat elemanları olmakla birlik-
       te, bu işi sistematik hâle getiren İngiltere olmuştur. Çünkü
       sömürgelerinde yaşayan milyonlarca Müslümanı kontrol
       altında tutarak, uyanmalarına engel olmak, bütün dünyadaki
       Müslümanların hamisi olan Osmanlı Devleti’ni ve Hilafeti
       yıkmak için bu faaliyetlere çok ihtiyacı vardı.

        İngilizlerin 1882’de Mısır’ı işgal etmesi onlara çok büyük
       avantaj sağladığı için, istihbarat üssü olarak Kahire’yi seç-
       mişlerdi. Daha önce mevcut olan Intelligence Service bağlı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9