Page 9 - İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI
P. 9

18
       OSMANLI COĞRAFYASINDA İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI


       Stoddard’ın bu taraflı ve Teşkilatı Mahsusa’yı çetecilik faaliyeti
       şeklinde göstermek isteyen kitabını esas almaktadırlar.
        Hâlbuki Osmanlı’nın ölüm kalım mücadelesi verdiği bu
       yıllarda, bir avuç vatansever fedai, Balkanlardan ta Türkistan’a,
       Kafkaslardan Kahire’ye, Trablusgarp’tan Afganistan’a kadar
       geniş Osmanlı Coğrafyasında canlarını hiçe sayarak mücadele
       etmişlerdi. Sadece istihbaratçılarımızın değil, halkımızın da
       bu Teşkilatın kısaca hikâyesini, operasyonlarını ve efsane
       olmuş isimlerini bilmesi, ülkemizin üzerinde oynanan oyunları
       anlayabilmek açısından çok önemlidir.        Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı aleyhine askerî istihba-
       rat gayesiyle kurulan Nili’den sonra, İngiliz manda yönetimi
       sırasında faaliyet gösteren Yahudi örgütler ise genellikle silahlı
       terör çeteleriydi. Maksatları Filistinli masum insanları korku-
       tup, yıldırarak evlerini ve topraklarını terke zorlamak olduğu
       için, baskın, suikast, hatta katliam yapmaktan çekinmemişlerdi.
        İlginç olan ise, İsrail’in kurulmasına en çok destek veren
       İngilizlerin de bu terör eylemlerinden paylarını almış olmala-
       rıydı. Bir bakanlarını ve sayısız askerlerini bu olaylarda kurban
       veren İngiltere, Yahudilerle başa çıkamayınca, sorumluluğu
       Birleşmiş Milletlere bırakarak Filistin’i terketmişti.
        En dikkat çeken nokta ise bu terör örgütlerinin kurucuları
       ve yöneticilerinin çoğunun, yeni kurulan İsrail’de bakan, baş-
       bakan ve cumhurbaşkanı olarak görev almalarıydı. Kuruluşu
       terör eylemlerine dayanan böyle bir devletin hak, hukuk,
       kanun, adalet gibi kavramlardan uzak olması yadırganacak bir
       şey değildir. Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan, dün-
       yaya kafa tutan, ABD’nin şımarttığı bu terör devletini, ancak
       Müslümanların birlik ve beraberliği durdurabilir.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13